Människan som konst

Jag tycker att Anders hade en bra förmåga att fånga människokroppen, alla dess kurvor och skuggor.

Många av hans tavlor innehåller människor, ofta i något festande sammanhang. I vissa ses skuggor och demoner. Vilka var de för Anders?

Anders Asp

Festen 1997

Omhändertagen 1999

Anders Asp

Stad i ljus 1999

Anders Asp
Anders Asp
Anders Asp

Man med skägg
Målad under en konstkurs

Anders Asp

Humphrey Bogart

Anders Asp

Queens

Anders Asp

Sommaren 1996, 1998